.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

🙂

Bị ghét admin của cái web này! 😐 Cực kì ghét admin của cái web này, ghét vô cùng luôn. ... P/s: Thật ra k ghét lắm nhưng kêu phải viết đủ kí tự mới cho đăng nên sự ghét nhân 3. 🙂