Mọi thứ sẽ ổn với cậu, với tớ và với tất cả chúng ta. ❤️

Ừ thì nhìn theo hướng không mấy tích cực, chúng ta đều mắc kẹt trong một quả cầu khổng lồ đang trôi lơ lửng giữa hư không, vậy nên hoàn toàn ổn nếu đôi khi cậu cảm thấy lạc lõng. Nhưng sớm thôi, cậu sẽ nhận ra rằng vẫn có một nơi mà cậu thuộc về, rằng vẫn có những người luôn kề bên và ủng hộ cậu, như cái cách mà Trái Đất vẫn quay tròn bên trong...