Tìm thông tin

Chiều nay, trong giờ ra chơi, đang đú đởn với đám bạn, thì mình phát hiện một thiên thần nên vội chụp lại quả ảnh, hy vọng anh chị em có thể giúp mình tìm thông tin bạn này

tim gai gai-xinh tim-thong-tin